نمایشگاهها یک پلتفرم جامع و کامل از آخرین دستاوردها ، تجربیات ، کالاها و خدمات هر صنعتی هستند که علی رغم تغییر بیشتر رویدادها ، شکل سنتی خود را حفظ کرده اند چرا که نمایشگاه تنها راه مطمن و قطعی برای نمایش کالاها وخدمات بصورت ملموس است. مخاطبان می توانند با تماس مستقیم و از نزدیک همه محصولات موجود در نمایشگاه را بازدید نموده و سوالات خود را از کارشناسان حاضر در غرفه سوال نمایند. نمایشگاهها به عنوان ویترین هر صنعتی معرفی می شوند و شرکتها با حضور در نمایشگاه هم از دستاوردهای یکدیگر با خبر شده و هم به رقابت با یکدیگر می پردازند. بازدیدکنندگان هم به راحتی می توانند به همه شرکت ها و کارخانه ها دسترسی داشته و به مقایسه محصولات بپردازند. همچنین می توانند به حجم انبوهی از بادیدکنندگان از سراسر کشور و جهان دسترسی پیدا کنند که حضور آنها بدون وجود نمایشگاهها امکان پذیر نیست. نمایشگاهها محل جذب سرمایه داران نیز می باشد و در خیلی مواقع صاحبان ایده و کار می توانند با حضور در نمایشگاه به جذب سرمایه دار و یا اعطای نمایندگی در مناطق و شهرهای مختلف اقدام نمایند.از نمایشگاهها به عنوان بازوی ترویجی و توسعه دهنده صنایع یاد می شود.