قوانین شرکت نمایشگاهی خورشید

قوانین و مقررات کلی شرکت در نمایشگاه

بخش اول ـ ثبت نام در نمایشگاه و پرداخت هزینه اجاره بهاء غرفه

  1. متقاضیان ثبت نام در نمایشگاه می باید فرم درخواست مشارکت را تکمیل و در مهلت تعیین شده به برگزار کننده تحویل نمایند و برگزار کننده در پذیرش درخواستها اختیار تام دارد.
  2. شرکت کنندگان باید کل هزینه مشارکت را بر اساس فضای مورد درخواست به هنگام ثبت نام به شماره حساب اعلام شده پرداخت و رسید آنرا به همراه فرم های درخواست مشارکت به برگزار کننده تحویل نمایند.
  3. مطالب مندرج در فرم ثبت نام از سوی متقاضی، ملاک اقدامات بعدی قرار می گیرد. لذا متراژ قید شده در فرم ثبت نام و همچنین نوع غرفه از نظر با تجهیزات یا بدون تجهیزات بودن آن تنها براساس مندرجات فرم ثبت نام مد نظر قرار خواهد گرفت.

13فروش مستقیم کالاها در محل غرفه و در ایام برپایی نمایشگاه ممنوع می باشد. غرفه داران محترم تنها مجاز به بازاریابی کالا یا خدمات خود در محل نمایشگاه و تحویل آنها در محل فروشگاه یا شرکت خود می باشند.

14کالاهای عرضه شده در نمایشگاه با شعائر اسلامی مغایرت نداشته باشند.

15- نمایش اقلام تبلیغاتی مانند پوستر، بروشور، کاتالوگ، عکس، فیلم و . . . مربوط به کالاهای خارجی که در آنها از تصاویر مغایر با شعائر اسلامی استفاده شده است در محل غرفه ممنوع می باشد

 

1.متقاضی مشارکت بطورکامل کلیه مفاد پروتکل هاي بهداشتی وزارت بهداشت و شرکت سهامی نمایشگاهها پذیرفته و رعایت کامل آنها را متعهد می گردد.عدم رعایت پروتکل ها میتواند جرایم مالی و و در صورت تمکین تعطیلی غرفه را بهمراه داشته باشد.

  1. کلیه پرداخت ها از قبیل هزینه اجاره غرفه، ضمانت غرفه سازي و …. باید به شماره حساب اعلام شده توسط ستاد برگزاري واریز گردد.

 

 

  1. کلیه عواقب قانونی و مسئولیت هاي ناشی از بروز حوادث ناشی از مشارکت در نمایشگاه (از قبیل بیماري هاي واگیردار، هرگونه حادثه ،اتفاق و تصادفات احتمالی که براي کارگران و نیروهاي اجرائی و پرسنل خود و…) از هنگام ورود به مجموعه نمایشگاهی، در حین برگزاري و همچنین هنگام عملیات اجرائی ساخت و نصب غرفه و جمع آوري و تخریب به عهده خود مشارکت کننده است و برگزارکننده و شرکت سهامی نمایشگاهها در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت

 

 

 


بخش چهارم ـ امور فنی و ساخت و ساز غرفه ها

حداقل متراژ غرفه های پیش ساخته با تجهیزات و یا فضای غرفه خودساز 24  مترمربع می باشد.

توجه:غرفه های پیش ساخته، با تجهیزات متعارف در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. تجهیزات متعارف شامل پانل بندی اطراف، موکت کف، پیشانی نویسی، یک عدد پریز برق، روشنایی،1 عدد میز و 2 عدد صندلی به ازاء هر 24 مترمربع می باشد.

56- غرفه های پیش ساخته که توسط برگزار کننده احداث میشود، یک روز قبل از نمایشگاه به غرفه داران تحویل داده خواهد شد.

شرکت کنندگانی که فضای بدون غرفه سازی درخواست نموده و راساً اقدام به ساخت و تجهیز غرفه خود نمایند باید شرکت پیمانکار غرفه سازی خود را حداکثر 20 روز قبل از نمایشگاه کتباً به برگزار کننده معرفی نمایند. بدون معرفی کتبی غرفه ساز، امکان همکاری های بعدی از سوی برگزار کننده با وی مقدور نخواهد بود.

37- شرکت کنندگان محترم می باید تمامی ضوابط و دستورالعمل های فنی مربوط به ساخت و ساز غرفه را به پیمانکار خود گوشزد نمایند. بدیهی است با توجه به اینکه برگزار کننده هیچگونه ارتباط حقوقی با پیمانکاران غرفه ساز ندارد، لذا در صورت وارد شدن خسارت به تاسیسات و تجهیزات سالن از سوی پیمانکار غرفه سازی یا رعایت نکردن ضوابط و مقررات جاری توسط وی، شرکت کننده اصلی مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

40- شرکت کنندگانی که راساً مبادرت به ساخت غرفه می نمایند، باید دوسري کامل از نقشه ساخت و ساز غرفه را به همراه نقشه انشعاب برق حداکثر تا 30 روز قبل از افتتاح نمایشگاه به برگزار کننده تحویل نمایند. در صورت عدم تطبیق نقشه با ضوابط فنی نمایشگاه و امکانات و تاسیسات سالن ها، تغییراتی در نقشه اعمال خواهد شد که شرکت کننده موظف به رعایت آنها می باشد.

41- برای غرفه های موضوع بند فوق انشعابات برق فقط تا محل نزدیکترین پست برق سالن تامین می شود لذا ضروری است اینگونه شرکت کنندگان نسبت به تهیه کابل برق به متراژ لازم، تابلو برق، فیوز و دیگر ملزومات مورد نیاز خود اقدام نماین

47- ورود هرگونه تجهیزات غرفه سازی به داخل نمایشگاه مستلزم اخذ مجوز از واحد طراحی و غرفه آرایی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران می باشد. بدین منظور شرکت کنندگان محترم یا پیمانکار غرفه ساز مربوطه  می باید ضمن ارائه چک تضمین تخلیه به برگزار کننده، فرم ورود کالا را دریافت و پس از تکمیل به واحد فوق الذکر تحویل نمایند.

50- در صورت ورود هرگونه خسارت به غرفه ها و یا وسایل و تجهیزات آنها شرکت کننده موظف به جبران خسارت و پرداخت هزینه مربوطه بر اساس اعلام برگزار کننده می باشد

بخش پنجم ـ ضوابط انصراف از مشارکت و یا کاهش فضای رزرو شده

52- کاهش متراژ  یا انصراف از مشارکت در فاصله کمتر از 60 روز پذیرفته نشده و هیچ  وجهی عودت نخواهد گردید لیکن ستاد برگزاری در صورت صلاحدید نسبت به واگذاری محل غرفه به سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود.

.52.1- در فاصله زمانی کمتر از 60روز تا زمان افتتاح، به هیچوجه درخواست انصراف پذیرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده از غرفه تخصیص یافته در نمایشگاه هیچگونه وجهی مسترد نشده و برگزار کننده مجاز میباشد غرفه مربوطه را در صورت عدم استفاده متقاضی اولیه به سایرین واگذار نماید. لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد قبل از ثبت نام تمامی جوانب و شرایط کاری خود را به درستی سنجیده و پس از حصول اطمینان از امکانات و مقدورات خود نسبت به مشارکت در نمایشگاه اقدام نمایند تا از بروز مسائلی که بر روند اجرایی نمایشگاه بویژه در روزهای نزدیک به افتتاح آن، تاثیر منفی باقی می گذارد جلوگیری شود

57 – کلیه شرکت کنندگان مکلفند تا ساعت 8 شب قبل از افتتاح نسبت به آماده سازی غرفه و چیدن کالاها و تخلیه اقلام اضافی غرفه خود اقدام نمایند، در غیراینصورت و چنانچه اداره حراست نمایشگاه اقدام به بستن سالنها نماید هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزار کننده نبوده و شرکت کننده متاخر موظف است به محض اعلان مسئولین حراست، باقیمانده وسایل غرفه سازی خود را از سالن تخلیه و سریعاً نسبت به نظافت غرفه خود و اطراف آن و خروج از سالن اقدام نماید.

58 – در صورت عدم اتمام به موقع عملیات غرفه سازی از سوی شرکت هایی که راسا اقدام به ساخت غرفه خود مینمایند و با توجه به اینکه این تاخیر موجب بروز مشکلات متعدد در امر برپایی نمایشگاه شده و چهره نمایشگاه را مخدوش می نماید، برگزار کننده می تواند در این خصوص نسبت به عملکرد شرکت کننده ادعای خسارت نماید.

59 – شرکت کنندگان مجاز به واگذاری غرفه خود به دیگران و یا شراکت با سایر واحدها نمی باشند.

60 – شرکت کنندگان اکیداً موظف به رعایت حریم غرفه خود می باشند. قرار دادن کالاها یا دستگاه ها خارج از حریم قانونی غرفه و تجاوز به فضای راهروها، حتی فضاهای خالی و غیرقابل استفاده، مشمول جریمه و در صورت عدم توجه منجر به تعطیلی غرفه خواهد شد.

61غرفه داران ملزم به حضور دائمی و فعال در محل غرفه در ساعات برپایی نمایشگاه و پاسخگویی به مراجعین میباشند.

62- برابر مقررات جاری، نظافت داخل سالن تنها در محدوده راهروها برعهده برگزار کننده بوده و نظافت داخل غرفه ها به عهده غرفه داران خواهد بود، ضمناً نظافت و پاکسازی محوطه نیز بر عهده برگزار کننده می باشد.

هرگونه ادعا در خصوص متراژ غرفه واگذار شده تنها در روز تحویل غرفه قابل طرح و بررسی بوده و پس از آن مردود می باشد.

 

66 – مسئولیت مراقبت و محافظت از غرفه و وسایل آن در ساعات آماده سازی غرفه ها، برپایی نمایشگاه و تخلیه غرف برعهده شرکت کننده می باشد. پس از خاتمه کار نمایشگاه در هر روز نسبت به تخلیه سالن ها و پلمب دربهای ورودی اقدام شده و مسئولیت حراست از غرفه ها برعهده انتظامات نمایشگاه خواهد بود؛ لذا کلیه مسئولین غرفه ها مکلفند هر روز قبل از باز شدن درب سالن ها در محل سالن حضور یابند. هرگونه عواقب ناشی از عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه ها می باشد.

67 – استفاده یا نگهداری مواد آتش زا و کارتن های خالی در داخل سالن به ویژه پشت پانل ها ممنوع  می باشد.

71 – در صورت مفقود شدن وسایل یا کالای داخل غرفه و یا بروز حادثه ای در محل غرفه، مراتب سریعاً به اطلاع مدیر سالن و نگهبان سالن رسانیده شود تا با حضور نماینده حراست نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام گردد. پیگیری این امر برعهده شرکت کننده می باشد.

 

بخش هشتم ـ تخلیه و تخریب غرفه ها پس از اختتام نمایشگاه

74- شرکت کنندگان تا آخرین لحظه برپایی نمایشگاه در پایان روز آخر مجاز به ترک یا تخلیه غرفه خود نمی باشند. تخلیه غرفه ها از صبح روز بعد از خاتمه نمایشگاه آغاز شده و می باید حداکثر ظرف 48 ساعت به پایان برسد.

75 – پس از خاتمه نمایشگاه و از زمانی که سالن ها جهت تخلیه و خروج کالاها و تجهیزات غرفه بازگشایی می شوند تمامی غرفه داران باید بمنظور جلوگیری از سرقت یا آسیب رسیدن به تجهیزات غرفه یا کالاها در محل غرفه خود حاضر باشند. حتی در صورتیکه شرکتی آمادگی خروج کالاهای خود را بلافاصله پس از باز شدن سالن ندارد، ضروری است فردی را بمنظور مراقبت از کالاهای خود در داخل غرفه بگمارد. لذا پس از بازگشایی سالنها در خاتمه نمایشگاه، مسئولیت حفاظت و نگهداری کالاها و تجهیزات در مقابل سرقت یا آسیب، مستقیماً بر عهده صاحبان کالا خواهد بود.

76 – در صورت عدم تخلیه به موقع غرفه، برگزار کننده نسبت به جمع آوری و انتقال وسایل به انبار اقدام نموده  و در اینصورت هزینه جابجایی و انبارداری از صاحب کالا اخذ خواهد شد. ضمن آنکه مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی وارد بر عهده صاحب کالا می باشد.

77 – چنانچه هزینه های مشارکت شرکت کنندگان اعم از اجاره بهاء غرفه، ساخت و ساز، هزینه درج مشخصات در کتاب نمایشگاه، اجاره تجهیزات اضافه، هزینه برق اضافی، مابه التفاوت ارزی و . . . بطور کامل پرداخت نشده غرفه داران مجاز به تخلیه غرفه و خروج کالاهای خود نبوده و حق هرگونه پیگیری قانونی برای برگزار کننده محفوظ خواهد بود.

78 – شرکت کنندگانی که راساً نسبت به دکوراسیون غرفه خود اقدام می کنند باید پس از پایان نمایشگاه نسبت به تخریب وسایل دکوری و تخلیه بقایای آن اقدام نمایند.

100 – جانمایی غرفه توسط ستاد برگزاری صورت می پذیرد ملاک جانمایی با در نظر گرفتن شرایط فنی سالن، مختصات کالاهای نمایشی، متراژ درخواستی و اولویت واریز وجه می باشد. محل و ابعاد غرفه توسط ستاد تعیین شده و اعتراضی در این خصوص وارد نخواهد بود.

95 – چنانچه تحت شرایط اضطراری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران اقدام به تغییر زمان یا مکان برپایی نمایشگاه نماید مسئولیتی متوجه برگزار کننده نبوده و برگزاری نمایشگاه تابع شرایط جدید خواهد بود.

98 – در صورتیکه به دلیل تخلف از مقررات، برگزار کننده ناچار به تعطیل غرفه ای باشد، هیچ یک از وجوه پرداخت شده قابل استرداد نبوده و واحد متخلف نمی تواند ادعایی در این خصوص مطرح نماید.

99 – رعایت ضوابط و شئون اسلامی برای تمامی شرکت کنندگان و غرفه داران محترم الزامی می باشد.

90 – شرکت کنندگان موظف به رعایت نکاتی هستند که در مکاتبات بعمل آمده از سوی برگزار کننده مطرح میشود و مسئولیت عواقب ناشی از عدم توجه به مکاتبات و تماسهای بعمل آمده از سوی برگزار کننده بر عهده شرکت کننده می باشد.

 

100-ارسال بروشور وکاتالوگ شرکت متقاضی در خصوص کالاها و خدماتی که توسط شرکت کننده جهت بررسی شرکت مجری الزامی است.

رزرو اولیه غرفه جانمایی شده توسط شرکت متقاضی ، فقط درصورتی قطعی خواهد شد که اصل فیش پرداخت،(علی الحساب) به انضمام سایر مدارك لازم قید شده در دفترچه اطلاعات ثبت نام در مدت 24 ساعته مقرر (با احتساب روزهاي تعطیل) به ستاد برگزاري ارسال گردد.

درغیراینصورت، غرفه منتخب شرکت متقاضی از حالت رزرو خارج شده و امکان رزرو غرفه براي سایر متقاضیان وجود خواهد داشت و برگزارکننده هیچ گونه تعهد و مسئولیتی جهت واگذاري غرفه رزرو شده اولیه به شرکت متقاضی نخواهد داشت.

 

– ثبت نام قطعی در بخش داخلی نمایشگاه منوط به ارائه فرم هاي تکمیل شده ثبت نام (فرمهاي دفترچه اطلاعات ثبت نام) به انضمام فیش نقدي پرداخت 100 % هزینه ها بر اساس متراژ درخواستی و سایر مدارك لازم – بشرح ذیل- درموعد زمانی مقرر شده به برگزارکننده می باشد.

* در صورت عدم ارائه موارد فوق درموعد زمانی مقرربه ستاد برگزاري، برگزارکننده هیچ گونه تعهدي جهت واگذاري غرفه حتی در صورت رزرو اولیه به متقاضیان نخواهد داشت.

تعویض غرفه ها و یا واگذاري غرفه به غیر اکیدا ممنوع است.

* مشارکت دراین نمایشگاه تابع مقررات وشرائط عمومی نمایشگاهها تدوین شده توسط شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ج.ا.ایران است.

* از ادامه فعالیت غرفه هائی که رعایت قوانین و مقررات جاري را ننموده و از تعهدات خود تخلف بعمل آورند، جلوگیري بعمل خواهد آمد و کلیه عواقب ، مسئولیتها و جبران خسارات احتمالی ناشی از این امر بعهده مشارکت کننده خواهد بود.

* انجام هرگونه فعل و انفعالات، وارد نمودن خسارت و تغییرات توسط شرکت کننده بر روي غرفه هاي پیش ساخته شرکت کننده را موظف به جبران خسارت وارده خواهد نمود.

انجام هرگونه تغییرات اضافه در غرفه سازي مستلزم پرداخت هزینه آن خواهد بود.

– کلیه مبالغ فوق بصورت علی الحساب می باشند. ضمن اینکه متراژ نهائی غرفه پس از پایان عملیات ساخت و چیدمان غرفه، ملاك تسویه حساب خواهد بود و مشارکت کنندگان موظفند در صورت افزایش متراژ یا وجود هزینه هاي جانبی دیگر نسبت به پرداخت هزینه هاي آن بر اساس تعرفه هاي مربوطه به ستاد برگزاري اقدام نمایند.