1- ایجاد بستر مناسب برای ملاقات صاحبان کسب وکار با سرمایه داران

نمایشگاه به عنوان یک بستر تجاری می تواند با جذب سرمایه گذار و واگذاری نمایندگی های فروش موجب رونق اقتصادی بیشتر کسب  وکارها گردد

2-شناخت رقبا و سایر فعالان در حوزه های مشابه

آشنایی با خدمات و کالاهای رقیبان و فعالان می تواند باعث ایجاد رقابت سالم و بهره مندی از تجربیات یکدیگر گردد

3- سنجش بازار مصرف کالا از نزدیک

بازدیدکنندگان حاضر در نمایشگاه های تجاری به عنوان نمونه ای از جامعه اماری مصرف کنندگان می توانند سلایق حاکم در بین خود را به تولیدکننده القا نموده و موجب جهت دهی تولید انها گردند

4- معرفی بهتر کالا و خدمات از نزدیک

واضح است که نمایش کالا و خدمات در قالب نمایشگاه بصورت قابل لمس و عینی بوده و باعث معرفی هر چه بهتر محصولات می گردد

5- معرفی مجموعه ها وشرکت ها به بازار

در رویدادهای تجاری غرفه هر مشارکت کننده همانند ویترین آن مجموعه بوده و با به نمایش گذاشتن توانایی ها و قابلیت ها می تواند باعث شناساندن خود گردد

6- اطمینان سازی

مشارکت کنندگان با فعالیت تجاری خود در نمایشگاه باعث ایجاد حس اعتماد و اطمینان در مصرف کنندگان خود می شوند

7- برندسازی و تبلیغات

حضور در نمایشگاه ها بصورت متوالی و معرفی خود می تواند بسترهای لازم برای برند سازی را تسهیل نموده و سرعت بخشند