1-  تحقیقات بازار

شناخت صحیح از بازار و ارائه کالاهای مورد نیاز با جامعه هدف

2- ایجاد حلقه ارتباطی

نمایشگاهها به عنوان اصلی ترین مکان برای ایجاد حلقه ارتباطی با مصرف کننده ها هستند که همانند رسانه عمل کرده و بازتاب فعالیت ها می باشند

3- تبلیغات

با ایجاد تبلیغات صحیح در طول نمایشگاه می توان بر روی سلیقه و طرز تفکر فردی اثر گذاشت و احساس نیاز به کالاها تولید شده را در مصرف کننده ایجاد نمود

4- قیمت گذاری و تخفیفات نمایشگاهی

ارائه قیمت های رقابتی و تخفیفات نمایشگاهی می تواند باعث افزایش فروش در طول نمایشگاه گردد

5- معرفی کالاهای جدید

اطلاع رسانی قبل از نمایشگاه در خصوص رونمایی از کالای جدید که برای اولین بار در یک نمایشگاه معرفی خواهد شد یکی از راهکارهای کارامد برای جذب مشتری جدید می باشد

6- واگذاری نمایندگی

انجام برنامه ریزی و ترغیب علاقه مندانی که میل به همکاری بصورت خرده فروشی با تولیدکننده دارند و سوق آن به سوی واگذاری نمایندگی می تواند باعث گسترش چشمگیر در کسب و کار گردد

7- ارسال کارت دعوت

هر مجموعه دارای تعدادی مشتری ویژه و یا رقبای تجاری است که با دعوت ویژه از آن ها می تواند بازدهی بیشتری به حضور خود در نمایشگاه بی افزاید

8- درج آگهی در کاتالوگ نمایشگاه

کاتالوگ نمایشگاه یکی از اقلام تبلیغاتی موثر است که سالها پس از نمایشگاه همچنان کارا می ماند از این رو درج آگهی در این کاتالوگ بسیار ضروری بوده و همانند یک بانک اطلاعاتی جامع خواهد بود