از آنجا كه در گذشته امكان بدست آوردن تمام نيازها و احتياجات به طور روزمره ميسر نبود و از طرفي امكان شناسايي افراد و گروههايي كه بتوانند اين نيازها را بر طرف كنند نبود، صاحبان كالا و خدمات در محلهايي گردهم آمده و نسبت به عرضه آنچه كه در اختيار داشتند و مازاد بر نيازشان بود اقدام مي نمودند. در حقيقت مي توان گفت قبل از دوران پيدايش پول نيز نمايشگاههاي مختلفي برپا مي شده و يكي از عوامل تأثير گذار در پيدايش و رواج سكه هاي قيمتي (پول) برگزاري و برپايي اينگونه نمايشگاهها بوده است.
هرچند برپايي اين گونه بازارها مفهوم امروزي نمايشگاه را نداشت، ليكن تداوم آن و تغيير شكل و شيوه هاي عرضه و برپايي آن در طول مدت زمان زمينه هاي شكل گيري نمايشگاههاي پيشرفته را پديد آورد و همانطور كه مي بينيد در عصر حاضر بازارچه ها و مكانهاي دادوستد قديم تبديل به فضايي براي تبادل اطلاعات و افكار و دانش و تكنولوژي بين ملل مختلف گرديده است.
تا قبل از سال 1851 ميلادي نمايشگاههاي مختلفي در گوشه و كنار جهان با عناوين و موضوعات مختلف برگزار گرديد كه در عصر خود نيز داراي اعتبار بود ه اند، اما اولين نمايشگاه جهاني به شكل امروزي در سال 1851 ميلادي و در محلي بنام كريستال پالاس در هايد پارك شهر لندن پايتخت انگلستان تحت عنوان “نمايشگاه بين المللي كالاهاي ملل جهان ” برپا گرديد، و بالغ بر 14000 غرفه دار از سراسر جهان در آن حضور داشتند و ايران نيز در فضايي به وسعت 92 متر مربع يكي از مشاركت كنندگان بود. پيشنهاد ساخت سالن نمايشگاه 1851 با استفاده از تكنولوژي قطعات منفصله كه شايد در آن دوران مطرح نمودن چنين ايده هايي با مشكلات و مقاومتهايي روبرو بود تحولي عظيم در صنعت ساخت و ساز محسوب مي گرديد . روشي كه امروزه از متداولترين روشهاي ساخت و ساز محسوب مي گردد.

از ديگر مصاديق بارز و ماندگار عرضه تكنولوژي و فناوری جدید، نمایشگاه سال 1889 پاريس است. در اين نمايشگاه طرح ساخت برج ايفل كه از مدتها قبل توسط مهندس ايفل به مقامات شهر پاريس ارائه و پيشنهاد گرديده بود به عنوان يك سمبل و كالاي نمايشي ولي ماندگار در نمايشگاه اجرا گرديد. سالها بود كه مقامات شهر پاريس با اين تصور كه وجود چنين برجي به قداست تاريخي شهر آسيب مي رساند با ساخت آن مخالفت مي نمودند و تنها فضايي كه شرايط عرضه هنر و توان مهندسي آقاي ايفل را فراهم مي آورد حضور در نمايشگاه بود.
اين برج در كنار رود سن و در مدت 17 ماه ساخته شد و بعدها مورد تحسين مردم فرانسه و جهانيان قرار گرفت بطوريكه مخالفان احداث آن نيز از وجود چنين برجي در كشورشان افتخار مي كردند. برج ايفل در ابتداي فضاي نمايشگاه ساخته شده بود و در پشت آن سالن نمايشگاه كه در نوع خود از تكنولوژي خاص و پيشرفته اي برخوردار بود بر پا شده بود.( عکس سیاه سفیده که داریش اونو بزار)
صنعت نمايشگاهي با سرعت در حال توسعه و تحول بود و كشورهاي بسياري وارد اين عرصه شده و اقدام به برگزاري نمايشگاه مي نمودند ولي از آنجائيكه توسعه و گسترش هر فعاليت و حركت اقتصادي باعث افزايش تعداد فعالان و متخصصان آن صنعت مي شود، ضرورت ايجاد تشكل، سنديكا و يا اتحاديه به منظور توسعه همكاريهاي بهتر و تدوين روشهاي يكپارچه و استاندارد برگزاري نمايشگاهها و كمك به كشورها و شركتهايي كه در ابتداي راه فعاليتهاي نمايشگاهي بودند به شدت احساس شد، از اين رو با تلاش و همفكري نمايشگاههاي بين المللي فعال در دهه بيست مانند بروكسل، بوداپست، كلن، فرانكفورت، لايپزيك، ميلان، پاريس، وين، زاگرب، اوترخت، والنسيا، لوبيانا، پادوا، ليو ن و بر دو، اتحاديه نمايشگاههاي بين المللي(UFI) در سال 1925 ميلادي پايه گذاري گرديد. اين اتحاديه يك سازمان بين المللي و غيرسياسي و غير انتفاعي است و در راستاي بهبود كيفيت برگزاري نمايشگاهها، تدوين مقررات و روشهاي برگزاري نمايشگاه، دوره هاي آموزشي مورد نياز و در مجموع سازماندهي و هماهنگي بين اعضاي خود فعاليت مي كند و از كميته هاي مختلفي در درون خود تشكيل شده و هر يك از اعضا طي شرايطي مي توانند به عضويت و رياست كميته هاي تخصصي آن انتخاب شوند.