قرار داد نمایشگاه Refaco

لطفا قرارداد را از لینک زیر دریافت کنید پس از مطالعه و تکمیل قرار داد را از فرم پایین برای ما ارسال کنید.

  • از خودکار ابی برای پر کردن موارد استفاده کنید.
  • موارد را با دقت پر کنید از خط خوردگی خودداری کنید.
  • تصویر ارسالی باید واضح باشد. بهتر است از اسکنر یا برنامه کمرا اسکنر استفاده کنید.
  • در صورت هر گونه مشکل و نیاز به راهنمایی می توانید از صفحه راهنما استفاده کنید.
  • در صورت هر گونه مشکل می توانید از طریق راه های ارتباطی ما از ما راهنمایی بگیرد.
ارسال قرار داد

لطفا پس از تکمیل قرار داد به صفحه زیر برای تکمیل فرم کتاب خود مراجعه کنید .