a-min

یکی از استانداردهای هر نمایشگاهی چاپ کتاب نمایشگاه است و کلیه مشارکت کنندگان نمایشگاهها دارای قسمت مخصوص خود در کتاب نمایشگاه می باشند و کلیه اطلاعات و شماره تماس و همچنین زمینه فعالیت مشارکت کننده درون آن درج می شود. هدف از چاپ کتاب نمایشگاه جمع آوری اطلاعات فعالان آن نمایشگاه است تا بازدیدکنندگان نمایشگاه و نیز علاقه مندان به آن صنعت خاص براحتی بتواننند به اطلاعات تماس فعالان دسترسی داشته باشند. یکی از گزینه های ماندگاری بیشتر مشارکت کنندگان در نمایشگاه نیز تبلیغات در کتاب نمایشگاهی است چرا که تیراژ 1000 یا 2000 نسخه از کتاب در سراسر کشور و نیز نهادها وارگانهای مختلف توزیع می گردد و همچنین بازدیدکنندگان نمایشگاه به وسیله تبلیغات در کتاب با محصولات و خدمات مشارکت کننده بهتر آشنا می شوند.

آخرین اخبار