حمل و نقل و گمرک

مشارکت کننده محترم نمایشگاه در لیست زیر می توانید سوالات متداول مرتبط با بخش گمرک نمایشگاهی را پیدا کنید در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با دبیرخانه نمایشگاه تماس حاصل نمایید.

میزان و اخذ ضمانتنامه به چه طریق تعیین می شود ؟
با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده صاحب کالا و بالأخص فاکتور مربوط ، بر اساس ۵۰% ارزش کالا به علاوه حقوق و عوارض کامل گمرکی بر اساس تعرفه کالا مشخص می گردد. البته این میزان با توجه به نوع کالا و حساسیت آن با تشخیص رئیس گمرک محل تا سه برابر ارزش و حقوق و عوارض ممکن است افزایش یابد.
کالای ما جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی … به فرودگاه مهرآباد رسیده است برای حمل و انتقال آن به گمرک نمایشگاه ها چکار کنیم؟
به دو طریق می توان اقدام نمود

  1. با مراجعه به گمرک مربوط و تودیع تضمین نسبت به انتقال کالا به گمرک نمایشگاه ها اقدام نمود
  2. در مراحل اول به گمرک نمایشگاه ها مراجعه و ضمانتنامه را به گمرک نمایشگاه تودیع و با اخذ نامه از گمرک نمایشگاه ها به عنوان گمرک مهرآباد به طریق ترانزیت داخلی نسبت به بارگیری و حمل کالا به مقصد این گمرک اقدام نمود

 

پس از وصول کالا به گمرک و صدور قبض انبار ،‌ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به تنظیم و ارائه اظهارنامه ( اظهارنامه گمرکی ) واردات موقت اقدام تا پس از ارزیابی محموله و صدور پروانه ورود موقت نسبت به بارگیری و انتقال کالا به محل غرفه ها اقدام گردد

ضمانتنامه را بایستی به صورت سپرده نقدی به حساب گمرک نمایشگاه ها و یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط ( طبق فرم گمرک ) به نفع گمرک نمایشگاه ها ارائه نسبت به صدور معرفی نامه به گمرک مهرآباد اقدام گردد

ضمانتنامه را بایستی به صورت سپرده نقدی به حساب گمرک نمایشگاه ها و یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط ( طبق فرم گمرک ) به نفع گمرک نمایشگاه ها ارائه نسبت به صدور معرفی نامه به گمرک مهرآباد اقدام گردد

بله ،‌ به شرط آنکه تعهد نامه سفارت از طریق اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه و دفتر امور صادرات گمرک ایران به گمرک نمایشگاه ها ابلاغ گردد و در آن تعهدنامه به صراحت وکیل یا نماینده سفارت اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی و حدود اختیار آن مشخص گردد.

حتمأ بعد از اتمام دوره نمایشگاه صاحب کالا موظف و متعهد است بلافاصله نسبت به بارگیری و تحویل کالا بدون کم و کسری به گمرک نمایشگاه ها اقدام نماید. چرا که ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی وی در گرو همین امر مهم است.

پروانه ورود موقت صادره فقط در محدوده گمرک و محوطه نمایشگاه معتبر است و چنانچه کالا بدون اطلاع و هماهنگی قبلی از نمایشگاه خارج و تحویل نگردد مشمول مقررات قاچاق کالا بوده و اقدامات قانونی برعلیه صاحب کالا به عمل خواهد آمد

بله ، چنانچه مقدار و نوع کالا با توجه به عنوان و اهداف نمایشگاه مغایرت و یا کالای مصرفی جنبه تجاری داشته باشد. حقوق و عوارض گمرکی کالا از محل سپرده نقدی با ضمانتنامه بانکی وصول خواهد شد

به طور بسیار مختصر و مفید مراحل مختلف تشریفات گمرکی کالا های نمایشگاهی را بیان نمایید.
پس از وصول کالا به گمرک نمایشگاه و اخذ قبض انبار به شرح ذیل است
اخذ و ارائه نامه مشارکت از سهامی نمایشگاه های بین المللی دال بر واگذاری غرفه
تنظیم اظهارنامه واردات موقت و ضمیمه نمودن اسناد از جمله

  • فاکتور
  • عدل بندی
  • بارنامه حمل
  • وکالت نامه
  • تعهد سفارت
  • نامه مشارکت و … به آن

تأمین حقوق و عوارض متعلقه بر اساس ۵۰% ارزش کالا به علاوه حقوق و عوارض کامل به صورت سپرده نقدی به حساب گمرک نمایشگاه ها نزد بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط ، و یا تعهد نامه سفارت ( حسب مورد )
تعیین ارزیاب و انجام عملیات ارزیابی و امضاء اظهارنامه
امضاء پروانه و اظهارنامه توسط رئیس سرویس ارزیابی و اخذ پروانه ورود موقت
مراجعه به دفتر کل انبارها، درب خروج و انبار جهت بارگیری و حمل به غرفه
اتمام دوره نمایشگاه مربوط و تحویل مجدد کالا به انبار

منبع : سایت آکسپورت

آخرین اخبار