تبلیغات محیطی در نمایشگاهها جز اصلی ماندگاری برندمشارکت کنندگان در اذهان بازدیدکنندگان است . معمولا شرکت ها جهت بازده بهتر از تبلیغات های موازی نمایشگاه استفاده می کنند. شرکت نمایشگاهی خورشید مفتخر است که پکیج های پیشنهادی تبلیغات نمایشگاهی را برای نمایشگاههای خود به مشارکت کنندگان ارائه دهد که شامل موارد زیر است

  1. پکیج های اسپانسری نمایشگاه
  2. کتاب نمایشگاهی
  3. کاتالوگ و کلیه اقلام چاپی نمایشگاه
  4. تبلیغات رادیو نمایشگاه
  5. تبلیغات در تیزر نمایشگاه

فرم ارتباط با ما

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
Hidden