بسته به نوع نیاز مشارکت کنندگان در طول نمایشگاه ؛ هر مجموعه می تواند بجای استفاده از وسایل شخصی وبرای پرهیز از هرگونه دردسر واسیب ناشی از حمل ونقل کالاهای سنگین ، از تجهیزات نمایشگاهی مستقر در محل نمایشگاه استفاده نماید . این وسایل بصورت کرایه روزانه در اختیار مشارکت کنندگان قرار می گیرد و از قبیل وسایل الکترونیکی همانند مانیتور و یا مبلمان را شامل می شود. در زیر لیست لازم برای هر نمایشگاه آورده شده است در صرت نیاز می توانید از کاتالوگ ها انتخاب نموده و باشماره های مربوطه حداقل ده روز قبل از برگزاری نمایشگاه تماس حاصل فرمایید